Marek J. Vavřinec se narodil 9. 10. 1981 v 7:59 v Liberci jako Marek Hofman. Jako dítě se zabýval hlavně četbou dobrodružné literatury, kreslením záhadných obrazců do písku a dlouhým zíráním do kanálů. Maloval, kreslil a ryl do lina na ZUŠ pod vedením Kateřiny Černé. Vystudoval UWC v Itálii a VŠUP v Praze a od té doby působí jako kreslíř, malíř a grafik. K realizaci svých grafických cyklů a knih používá hlavně techniky barevného dřevorytu, dřevořezu a knihtisku. Ilustroval řadu archetypálních literárních děl (např. Starý zákon, Odysseiu, Fausta či Zuřivého Rolanda) a v posledních letech se zabývá hlavně volnou kresbou a malbou, obvykle v transu. Literárně přispíval do slovenského hermetického časopisu Eosphoros, jinak píše spíš do šuplíku a občas na internetu. V civilním životě si přivydělával jako kopáč, zedník, tesař, učitel na ZUŠ, pracovník muzea, astrolog, prodavač knih, dřevorubec, malíř vánočních ozdob, tlumočník a průvodce.

Výstava potrvá do 21.4.2024. Vystavené grafické listy jsou prodejné.