Ateliér Designu keramiky při Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje, pod vedením Doc. Antonína Tomáška a kurátora Kryštofa Hejného, další a v pořadí již 4. ročník Mezinárodního sympozia porcelánu – KEEP IN TOUCH.

Letošního ročníku se zúčastní tito lektoři:

Neil Brownsword (UK)

Mária Geszler Garzuly (HU)

Kryštof Hejný (CZ)

Irina Razumovskaya (RU/UK)

Barbara Schmidt (DE)

Filip Suchomel (CZ)

O SYMPOZIU

Experimentální keramické studio s radostí oznamuje další ročník KEEP IN TOUCH – Mezinárodního porcelánového sympozia. V souladu s dlouhodobými cíli studia tento prostor nadšeně přivítá mladé umělce i designéry, kteří by chtěli vypracovat projekt související s materiálem porcelánu během třítýdenního rezidenčního pobytu v létě letošního roku 2024. Sympozium také mladým tvůrcům, stejně jako široké veřejnosti, nabídne přednášky a workshopy odborníků z daného oboru. Akce se koná každé dva roky od roku 2010 v rámci aktivit Experimentálního keramického studia, které je součástí Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně (FUD JEPU) a sídlí ve městě Dubí.

KEEP IN TOUCH bylo umožněno s podporou Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

KEEP IN TOUCH se uskuteční od 22. července do 8. srpna 2024

Jeho součástí bude jako speciální akce WORKSHOP WEEKEND, který se bude konat 26. – 28. července 2024 a nabídne prezentace mistrů tohoto řemesla i přednášky teoretiků

NÁZEV LETOŠNÍHO ROČNÍKU: ONLY TREASURES LEFT TO LAST

Ohledávejme sami sebe, co zažíváme a tvoříme, i co nás přesahuje. V rámci sympozia zaostříme na procesy, od zcela praktických po ty plně abstraktní, abychom lépe porozuměli naší individuální schopnosti myslet hmotu*ou a pokusili se ji tříbit. Rozkryjeme kolektivní povahu paměti, zkušeností, příběhů a emocí, jež ovlivňují naše rozhodování. Materiál však také působí vůči nám, vede nás a překvapuje. Ze souběhu těchto jevů vyzdvihujeme poklady. Odvážíme se v našem porozumění spojitých věcí, činů/konů a okolností spatřit záminku ke hře? Ročník 2024 sympozia si klade za cíl prozkoumat, co přijímáme a co odevzdáváme skrze vlastní uměleckou praxi uvnitř rozšířeného pole porcelánu.

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT?

Všichni studenti, designéři, umělci a absolventi do 35 let bez ohledu na státní příslušnost se mohou přihlásit k účasti na sympoziu. Výběr probíhá na základě předložených projektů a portfolií předešlých prací. Porota složená z odborníků vybere 12 projektů.

Účastnický poplatek: 150 €

Early Bird Deadline pro příjem přihlášek: 26. dubna 2024 – sleva 15 % z účastnického poplatku

Deadline pro příjem přihlášek: 10. května 2024

Vyrozumění vybraných účastníků: 17. května 2024

Příjezd a ubytování od 21. července 2024

Odjezd: 9. srpna 2024

Poplatek zahrnuje ubytování na 3 týdny, materiály pro realizaci, výpal, použití technického a dekoračního vybavení (s výjimkou zlata a platiny, které budou poskytovány za příplatek) a následné náklady na prezentaci. Účastníci jsou zodpovědní za své vlastní životní náklady, tj. dopravu, stravu atd.

Účastníci budou ubytováni v Penzionu Hrad Doubravka, Teplice, 415 01, Česká republika

PRÁVA ÚČASTNÍKŮ

Každý účastník má právo na ubytování, technickou pomoc, pracovní místo, šatní skříňku a přístup do prostor Experimentálního realizačního studia a to od 7:00 do 19:00 hodin.

– Účastníci jsou zodpovědní za odvezení vytvořených děl, které nebyly vybrány pro výstavy.

– V průběhu sympozia budou účastníci informováni o tom, která díla byla vybrána pro následnou výstavu a další prezentaci a o tom, která dvě díla zůstanou ve sbírce KEEP IN TOUCH.

ZÁZEMÍ WORKSHOPU

– Dobře osvětlená a funkční dílna pro práci se sádrou, odlévání porcelánu, modelování, točení na kruhu, samostatné glazování. Dále bude k dispozici přípravna a laboratoř s elektrickými pecemi i plynovou pecí.

– Zkušený technický dozor

– Prostor pro účast na teoretických přednáškách a workshopech

– Společná kuchyňka, WC, koupelna, bezplatné Wi-Fi připojení

MATERIÁLY A VYPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ

– Teplota výpalu porcelánu je 1380 °C.

– Smrštění porcelánu je 15 %.

– Maximální výška předmětů je omezena na 115 cm.

– Lze dosáhnout elektrického, plynového a experimentálního výpalu (oxidace, redukce).

PODMÍNKY PRO REALIZACI

Pořadatelé mohou vystavit vybrané kusy nebo použít obrázky z nich pro publikační a propagační účely.

Náklady na porcelánovou hmotu (odlévání, modelování) a výpal jsou pro každého účastníka zdarma.

Účastníci si mohou přinést vlastní nástroje, formy a osobní ochranné pomůcky.

Poznámka: Podrobnější informace o výstavě a katalogu budou poskytnuty v průběhu sympozia.

KONTAKTY A DALŠÍ INFORMACE

Adresa: FUD UJEP, Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem

E-mail: ceramicskit@gmail.com

Facebook: facebook.com/InternationalPorcelainMeetingKIT

Instagram: instagram.com/keep_in_touch_symposium

Web: fud.ujep.cz