Srdečně zveme na vernisáž skupinové výstavy večerních kreslířů. Vernisáž proběhne 8.3. V 19.00 hodin, v Bajkazylu v Hradci Králové. Večer hudebně podpoří jamkové uskupení při takzvaném Kytarobraní, které v Bajkazylu tradičně probíhá.
Občerstvení zajištěno.

Jedná se o přehlídku vybraných kreseb, které vznikají v rámci Kurzu večerního kreslení v Umělecké kolonii BIV pod vedením akademického sochaře Petra Nováka z Jaroměře.

Figurální akt je tradičním námětem výtvarníků, protože figura je všestranným výrazovým prostředkem pro sdělování emocí, má výrazný potenciál pro symbolické vyjadřování a také je nejdostupnější přírodninou k pozorování harmonie.
Pro nácvik umění kresby je nekonečným studijním zdrojem, protože tak jak tělo přirozeně cítíme, tak můžeme bezprostředně intuitivně na kresbě vycítit, co je na figuře zobrazeno „správně“, a co oku „lahodí“.
Ale málokterý geniální kreslíř dokáže v jednom momentu udržet proporci, výtvarnou emoci, pokoru, nadhled a odvahu vstoupit do prostoru bílého papíru neotřelou kresebnou linkou a proto při kurzech večerní kresby využíváme podporu zkušeného lektora a také postřehů, které nalézáme mezi sebou navzájem.
Na výstavě budou k vidění kresby nejen dlouhodobých účastníků, ale i občasných příchozích, protože nejenom zkušenost a rutina je ta, která tvoří inspirativní výtvarný otisk.