Stálá výstava děl tohoto sochaře, který má v Bastionu IV také svůj ateliér a chová zde i koně a pávy. Galerie je rozdělena do dvou prostorů, v jednom jsou Petrova větší díla z různých materiálů, ve druhém, zvaném Gypsotéka, jsou sochy a modely menších rozměrů, převážně ze sádry.