Kreslíř, grafik, měditepec

Vojtěch se narodil v Praze roku 1976. Nyní žije a pracuje v pevnosti Josefov. Převážnou část života ovšem pobýval v Nové Pace a podkrkonošskou krajinu považuje za místo svých kořenů. Studoval v ateliéru Grafiky, kde mu byl učitelem oka, ruky a čáry V. Kokolia. Absolvování Akademie výtvarných umění ho ovšem neodradilo od touhy hotovit předměty tzv. umělecko-řemeslné, coby romantické vzhlížení ke starým řemeslníkům, kteří uměli spojit funkci estetickou, užitnou a magickou. Tuto touhu uskutečňuje skrze pozapomenuté řemeslo měditepecké, k němuž ho přivedla paní E.Kollerová. Druhou linii své práce –kresby- v posledních letech uzavírá do knih, coby krabiček kryjících a ukrývajících text a obraz. Litevské pohádky byly první takovou krabičkou, vznikly bez grantu a nakladatele. Inspirace textem mu vyhovuje, i zde tedy panuje jistá užitnost.

Vydané knihy 

Litevské pohádky
B. Správcová – Východ, Trigon
F. Novák – Výstup na horu Ťululum, Malvern
I. Chocholáč – Vezměte mě s sebou, cesty, Trigon
Natura Morta – pexeso-atlas lebek