Kreslíř, grafik, měditepec

Nejvíce se cítím kreslířem, grafikem (nezaměňovat s počítačovým grafikem), dále měditepcem – jsem takový zhotovitel neutilitárních věcí. Shrnuto – cosi jako pozorovatel krásy stvoření s obsesí vtiskávat tato pozorování do iluzivního prostoru.

Měditepectví mi bylo leta zdrojem obživy, nyní je to pozice učitelská – učím kresbu.

Více se věnuji ilustraci, tudíž hlavní inspirací je text. Vyhovují mi texty pohádkové, poetické, bizarní. Je to sice činnost závislá, ale neb na ní nezávisí mé živobytí, mohu ji provozovat svým způsobem nezávisle. Forma je ovšem klasická až konzervativní.

Do Josefova mě osud zavál ještě před vznikem spolku, v době, kdy zde pracoval Petr, Obr, zjevovala se tu Markéta. Oni mi pomohli získat prostor pro dílnu a Spolek se později stal jistým nástrojem, jak získat a udržet Bastion jako prostor pro dílny, ateliéry a činnosti kulturního charakteru – v přátelském duchu urob si sám a třeba se někdo přidá.

V roce 2021 jsme se s rodinou přesunuli do Nové Paky, což je má domovská stanice, a do Josefova zajíždím málo a nepravidelně, ovšem vlákna pojící mě k tomuto specifickému a exkluzivnímu místu chci udržet.

Vydané knihy 

Litevské pohádky
B. Správcová – Východ, Trigon
F. Novák – Výstup na horu Ťululum, Malvern
I. Chocholáč – Vezměte mě s sebou, cesty, Trigon
Natura Morta – pexeso-atlas lebek