designér nábytku, pořadatel kulturních akcí a ambasador Cirkulárního centra

O kolonii jsem se dozvěděl v roce 2017 od kolegy v práci. V té době jsem se ve volném čase zabýval výrobou originálního nábytku a hledal jsem dílnu/ateliér, kde bych se mohl výrobě věnovat naplno.

Tvořil jsem a stále, i když už v menší míře, tvořím zajímavá díla/výrobky z odpadních materiálů. V současnosti v kolonii buduji dílny a prostory pro další umělce, kteří se zpracováním odpadních materiálů také zabývají a chtěli by se v tom dále posouvat a rozvíjet. Vytvářím vzdělávací programy pro školy, ve kterých budou tito umělci své poznatky a inovace předávat žákům základních a středních škol formou workshopů.

V současnosti mě hodně baví a dává smysl rozvíjet projekty, organizovat festivaly a sympozia a zapojovat do nich umělce, studenty a veřejnost, než sám něco vyrábět. Baví mě vytvářet vhodné podmínky a prostor pro vznik nových myšlenek a rozvoj kompetencí mladých lidí.

Umím dávat lidi dohromady, propojovat je, aby si byli vzájemně k užitku a něco společně vytvářeli. Umím řídit projekty, psát granty, zároveň ale ovládám dobře práci se dřevem a se železem, kterou jsem měl možnost rozvinout hlavně díky Umělecké kolonii.

Mým nynějším hlavním cílem je v pevnosti Josefov vybudovat Cirkulární vzdělávací centrum pro vznik a rozvoj inovací ve zpracování různých druhů odpadů především pro kreativní a tvůrčí profese.

Jsem z Jižní Moravy, obec Uherčice u Hustopečí, přesto směřuji pozornost právě k Josefovu.
Vážím si unikátních prostor, které kolonie spravuje, a komunity různorodých lidí, které propojuje vztah k umění, přírodě a volnomyšlenkářství. Je to ideální prostor pro vznik a realizaci nových myšlenek, zajímavých projektů, uměleckých děl. Místo má neuvěřitelnou tvůrčí a pozitivní atmosféru, zvlášť na jaře a v létě je to ideální prostor pro trávení volného času.

Mail: tomas@ideaface.cz