divokolář a řešitel

…jmenuju se Černý Aleš, pocházím původně z Prahy, ale typickým Pražanem se necítím, spíše venkovanem (neb jsem rád venku)… pracuju a funguju tak , že něco vytvářím nebo řeším, tak tedy budu nejspíše tvůrce řešitel … mojí prací jsou návrhy , realizace a montáže funkčního i dekorativního vybavení  domácností, podniků, společností a festivalů …pokud to takto zní příliš souhrnně, uvádím několik příkladů své činnosti z minulosti: s kovářskou partou realizace vzhledu a funkce cca 20 restaurací, působnost v divadlech – scénické prvky i hlediště, stavby domů – kovové prvky jako schodiště, zábradlí a oplocení, ocelové konstrukce a nábytek, ale především aktuálně up-cyklace kdečeho, ponejvíce lahví a skla obecně, a v poslední době převážně a očividně znovuvyužívání vysloužilých bicyklů v projektu Divokola.  

 …do Josefova jsem přišel coby člen produkčního týmu známého zdejšího festivalu Brutal Assault a brzy mi pevnost přirostla k srdci a zajala mne svým kouzlem, očarovala mne zde všudypřítomná architektura a historie, také okolní příroda i místní lidé, a když jsem poznal spolek Kolonie umělců, rozhodl jsem se být platným členem a zapojit se do dění …zhotovil jsem a vytvořil zde Divokola, což je název pro svébytné, naprosto původní a jinde nevídané, lidskou silou poháněné stroje, sloužící nejen k zábavě….zúčastňuju se s nimi mnoha akcí v republice a tím zviditelňuju pevnost Josefov … inspirují mne právě Kolonie plná umělců , kteří neúnavně pracují na svých dílech mnohdy světového formátu, což je následováníhodné a do budoucnosti tvoří opěrný bod pro mé zdejší působení prostého dělníka umění …